Tisková zpráva Krajského klubu zastupitelů za ČSSD

ZLÍNSKÝ KRAJ - ČSSD Zlínského kraje plně podporuje stanoviska a kroky zdravotního personálu v nemocnicích Zlínského kraje. Požaduje po vedení kraje, aby situace v nemocnicích byla zklidněna, personální změny ve vedení nemocnic byly prováděny uvážlivě a hlavně, aby zdravotní sestry a celý zdravotnický personál měl odpovídající mzdu za odvedenou práci. Sociální demokracie vyzývá vedení zlínské Baťovy nemocnice, aby své zaměstnance více respektovalo, naslouchalo jim, nechovalo se k nim arogantně a hlavně, aby s nimi bylo ochotno jednat.

Proto bylo na krajském zastupitelstvu, které proběhlo začátkem února, ze strany zastupitelů ČSSD podáno několik návrhů na usnesení. První návrh, který přednesl Stanislav Mišák: „Zastupitelstvo Zlínského kraje doporučuje radě Zlínského kraje, aby ve funkci valné hromady Kroměřížské nemocnice zrušila své usnesení ve věci odvolání paní MUDr. Lenky Mergenthalové z představenstva této akciové společnosti“ nebyl přijat, protože s ním nesouhlasili koaliční zastupitelé z KDU-ČSL, ANO, ODS, STAN a SPD.

Hejtman Čunek neodpověděl zastupitelům na mnoho otázek, nezdůvodnil ani, proč se předseda představenstev krajských nemocnic pan Maráček ucházel s jeho vědomím o místo ředitele nemocnice v Ostravě. Těsně před jednáním o krajských nemocnicích omluvil hejtman nepřítomnost pana Maráčka nenadálou dopravní nehodou, přestože byl prokazatelně v době konání krajského zastupitelstva na setkání primářů v kroměřížské nemocnici. Zodpovězena nebyla ani otázka, proč pan Liškář /nový člen představenstva nemocnic/ dal v prosinci v KNTB výpověď a po odvolání respektované ředitelky Mergentálové byl jmenován do vedení Kroměřížské nemocnice. Šokujícím zjištěním bylo i to, že hejtman podepsal množství smluv za Zlínský kraj s různými osobami a firmami, z nichž nejvyšší je na částku 2 miliony korun, a to bez předchozího projednání v Radě.

V diskuzi se vyjádřila i europoslankyně Olga Sehnalová, která začínala svou profesi lékařky pravě v Kroměřížské nemocnici. „Zaměstnanci ve svém volnu, o dovolených a po nočních službách přijeli na zastupitelstvo vyjádřit svůj názor a chtěli si vyslechnout konkrétní důvody, proč k odvolání úspěšné ředitelky Kroměřížské nemocnice Rada Zlínského kraje coby Valná hromada, přistoupila. Nedozvěděli se po čtyřech a půl hodinách čekaní ve stoje v zaplněné zasedací místnosti a oddalování projednávaní tohoto bodu zhola nic. Lež o důvodech nepřítomnosti předsedy představenstva dr. Maráčka jen dokresluje bohapustou aroganci vůči přítomným občanům Zlínského kraje z řad zdravotníků.”

Další návrh na usnesení podala Milena Kovaříková: „Zastupitelstvo Zlínského kraje ukládá Radě ZK, aby ve funkci valné hromady krajských nemocnic, řešila situaci a uložila úkoly vedoucí ke zklidnění, včetně personální stabilizace a průběžně o těchto krocích Zastupitelstvo Zlínského kraje informovala“, tento návrh byl schválen. Doufáme tedy, že vedení kraje a krajských nemocnic bude konat a dojde k personální a mzdové stabilizaci u všech zaměstnanců krajských nemocnic.

V závěru téměř čtyřhodinového jednání o hospodaření krajských nemocnic bylo přijato i usnesení předložené Taťánou Valentovou Nersesjan: „Zastupitelstvo Zlínského kraje vyslovuje nespokojenost se systémem, podmínkami a porušováním zákona v oblasti zdravotní péče poskytované občanům Zlínského kraje ze strany státu a vyzývá předsedu vlády a ministra zdravotnictví k neodkladnému společnému jednání na toto téma.“ Občané ve Zlínském kraji mají nárok na stejnou úroveň zdravotní péče jako v okolních krajích. Především na včas poskytnutou zdravotní péči, což bez heliportu v našem kraji není možné.

Krajský klub zastupitelů za ČSSD