Tisková zpráva ČSSD Zlínského kraje

Zlínská ČSSD se na své Krajské konferenci v neděli 20. ledna 2019 vymezila vůči některým krokům současné Rady Zlínského kraje.

K situaci v krajském zdravotnictví delegáti konference přijali usnesení, které zní:

„Krajská konference ČSSD ve Zlíně se znepokojením sleduje zejména personální situaci ve zdravotnických zařízeních Zlínského kraje, plně stojí za požadavky odborů v KNTB i nemocnici v Kroměříži. Ukládá krajským zastupitelům za ČSSD postupovat tak, aby nebyla ohrožena dostupnost zdravotní péče ve všech okresech kraje a nebyly přijaty kroky, které by v budoucnu mohly vést k privatizaci páteřní sítě zdravotní péče v kraji. Žádá členy parlamentu za ČSSD, aby pokračovali v úsilí o spravedlivé platby pojišťoven zdravotním zařízením ve Zlínském kraji.“

Ohledně aktuálního stavu dopravy v kraji pak bylo přijato následující usnesení:

„Krajská konference ČSSD ve Zlíně nesouhlasí s postupem Zlínského kraje v záležitosti výběru dopravce na železnici z důvodů netransparentnosti řízení. Upozorňuje na to, že při výběru nebyly zohledněny aspekty síťovosti spojů a dalších služeb, včetně zaměstnanosti, které jsou z pohledu občanů kraje důležité, a které jsou schopny zajistit pouze České dráhy a.s. Žádá Krajské zastupitele za ČSSD, aby prosazovali zajištění integrovaného dopravního systému na celém území kraje, jako zásadní veřejné služby v oblasti veřejné dopravy.“