Wiliam Buchert uvedl ve svém komentáři Bilance ostudy jménem D1: Viníci jsou premiéři, ministři dopravy a Ředitelství silnic a dálnic dne 23. prosince 2018 nutnost personálních změn na ŘSD a změnu systému.