Starý příběh vypráví, že vyvolený národ musel putovat čtyřicet let pouští, než došel do země zaslíbené. Od vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv uplynulo již sedmdesát let a my jsme v globálním měřítku stále na cestě pouští lidských vztahů k jejímu naplnění. Je smutné konstatovat, že ani po tak dlouhé době není dodržování jejích ustanovení na celém světě samozřejmostí. Ustanovení jako „každý má právo na život, svobodu a osobní bezpečnost“, „nikdo nesmí být mučen“ či „všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci“ jsou stále pro mnoho lidí v zemích totalitních a opresivních režimů jen vzdáleným snem.