Ve většině debat o důchodovém systému převažují obavy, jež jsou směřovány k jeho vysoké nákladovosti a obavám z příliš vysokých výdajů v budoucnosti. Základním argumentem, který je ve velké míře používán, je demografický vývoj. Koneckonců i první zpráva Národní rozpočtové rady o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí jde bohužel pouze po této linii. Málokdo se ale zabývá jinou, stejně významnou, ne-li ještě významnější, otázkou, a totiž otázkou příjmovou.