Souhlasím s názorem, že vyjádření Luboše Zaorálka s ohledem na načasování bylo opravdu nešťastné. Tak jako byla nešťastná vyjádření generálů, kteří poněkud zapomněli, že nejsou politiky a že za padlé vojáky nenesou politickou odpovědnost. Vyjádření politiků se různí, nicméně ani oni by neměli strkat hlavu do písku a měli by diskusi o tom, jak dál v Afghánistánu podporovat a ne ji utnout již v zárodku. Prostě z toho důvodu, že těch problémů s touto nebezpečnou zemí je více. A chápu, že je z pohledu mezinárodní politiky docela problematické tuto diskusi iniciovat a v NATO prosazovat. Přesto bychom to udělat měli.