Před více jak třinácti lety přijalo zastupitelstvo města Zlína osudné usnesení a ze zcela nepochopitelných důvodů předalo veškerý zisk z distribuce vody firmě VEOLIA. Tento stav dodnes trvá.

Při hlasování byli ubezpečeni všichni zastupitelé panem Úlehlou, panem Janečkou a panem Soldánem, že předmětné usnesení nebude mít za žádných okolností vliv na možnost čerpání evropských dotací na obnovu infrastruktury města Zlína.

Proti, spolu se mnou, hlasovalo jen 5 zastupitelů.

Já, osobně, jsem předložil dokument ministerstva hospodářství, který čerpání takovýchto dotací znemožňuje.

Zastupitelstvo se tedy s plným vědomím zřeklo čerpání dotací a způsobilo tím městu Zlínu velmi těžce odhadnutelnou ztrátu. Můžeme její rozsah předpokládat v částkách 3 – 5 mld.Kč.

O ceně vody není třeba se široce rozepisovat, protože všichni víme, jaká je a kam jdou zisky z ní.

Každý, kdo něco vlastní, ví, že přestane-li o jakoukoli nemovitost pečovat, věc se časem znehodnotí nebo zničí. Region Zlín vlastní vodovodní infrastrukturu v dnešních cenách asi za 25 mld. Kč. Každý ekonom ví, že musíme investovat 1 – 2 % ceny nemovitosti, abychom udrželi její hodnotu a funkčnost. Tzn., že v regionu města Zlína by se mělo ročně investovat 250 – 500 mil. Kč do obnovy infrastruktury. To se neděje.

O zisk přicházíme, dotací jsme se zřekli a do rekonstrukcí a modernizace neinvestujeme, ba ani do potřebných oprav – blíží se čas, kdy se nám to vymstí.

 

Je nejvyšší čas vrátit vodu lidem Zlínska.

Ing. Václav Tomášek, CSc.