Důchodový věk s sebou nese změnu životního stylu, do kterého se promítá zdravotní stav, kontakt se společenským prostředím, změna denního režimu spolu s finančními možnostmi. Tyto aspekty je třeba zohlednit zejména ve vhodně zvoleném prostředí pro život, zajištěním ambulantní péče a jiných služeb, které přispívají k prodloužení základní soběstačnosti našich seniorů a oddalují nutnost jejich odchodu do specializovaných zařízení.

Proto mezi zásadní a důležité priority, které je nutno v našem městě vyřešit považujeme:

  •  Zasadíme se o výstavbu kvalitního, cenově dostupného bydlení pro seniory a zdravotně znevýhodněné (výstavba malometrážních bytů, mezigeneračního a komunitního bydlení).
  • Zajistíme dostatečnou kapacitu, dostupnost a podporu kvalitních služeb určené pro domácí péči, tak aby naši senioři a zdravotně postižení mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí, což velmi působí na zlepšení jejich psychického a zdravotního stavu.
  • Zavedeme službu výhodného SENIOR TAXI, která bude určena pro seniory a držitele karet ZTP a ZTP/P. Tato doprava by vyřešila mnohým často složitou dopravu k lékaři, na úřady či do obchodu.
  • Zařídíme dostatečné množství pobytových zařízení pro seniory. Jedná se o výstavbu domovů pro seniory s pečovatelskou službou a zejména domovů se zvláštním režimem, kde jsou umísťovány osoby s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Tento problém je pro nás zvlášť zásadní, jelikož narůstá počet osob s tímto onemocněním. Pro rodinu je tato péče zvlášť vyčerpávající a často z mnoha důvodů nezvladatelná. Umístit v dnešní době ve Zlíně a okolí seniora do tohoto typu zařízení je nadlidský výkon. Čekací doba je v lepším případě několik měsíců, častěji však několik let. S názorem, že situace se ve Zlíně zlepšila vybudováním soukromých zařízení se ne ztotožňujeme, jelikož ne každý senior či rodina si tato zařízení z finančních důvodů může dovolit.
  • Zasadíme se o navýšení kapacit odlehčovacích služeb pro seniory a zdravotně postižené a jejich rodiny. Umožníme tak pečujícím osobám důležitý částečný odpočinek, či čas na vyřízení osobních záležitostí, návštěvu lékaře apod.

Uděláme vše pro to, abychom pomohli a usnadnili život našim seniorům a zdravotně postiženým. Umožnili jim kvalitně, důstojně a bezpečně žít v našem městě!!! Pamatujme na to, že i my jednou budeme staří či nemocní, budou nám docházet síly a budeme potřebovat pomoc od druhých!

Dagmar Jüngerová