V zavedených demokraciích bývalo zvykem, že každá politická strana měla svůj politický program, který ji odlišoval od ostatních konkurenčních stran. Prostě proto, že vždy hájí zájmy určitého spektra voličů, kteří se s danou politikou ztotožňují. Zároveň představoval psaný závazek a slib voličům a tím se stal důvodem pro své naplňování. Politický program se stal také bičem z důvodu svého neplnění či změny politického kurzu té které politické strany.