Když jsem se v roce 2013 účastnil předvolebního klání, pochopil jsem soumrak polistopadové politiky a nástup modernizované a pro voliče uchopitelné politiky. My přece nejsme jako oni, my makáme. Opravdu nic nového pod sluncem, protože již po proběhlých listopadových událostech bylo OF pro všechny a strany pouze pro straníky. Jak výstižné a přitom jak hloupé. Ale zabralo to tak, že se dodnes naše demokratické politické strany potýkají s nedostatkem členů, nízkou vnitrostranickou konkurencí a mnoho obročnictvím.