Řada politických komentátorů a sociologů se zamýšlí nad problémy současné levice, a to nejen v naší zemi, ale v celé Evropě. Podle nich základním důvodem je, že se lidem žije dobře a těm, kterým nevyhovuje současný politický systém, se jejich zrak upírá na rozličná protestní politická hnutí či nové politické strany, vymezující se k současnému establišmentu. Problém ovšem je, že lidé velmi brzy zjistí, že šlápli vedle, protože strany a hnutí odcházejí, ale problémy občanů povětšinou zůstávají.