Historie sociální demokracie je úzce spjata s historií České republiky. Zároveň ještě sahá do dob, kdy naši předkové teprve přemýšleli o samostatném státě, ale zároveň usilovali o osmihodinovou pracovní dobu, o lepší pracovní podmínky, o svá práva a o spravedlivou společnost. A právě svoboda, spravedlnost a solidarita jsou dlouhodobé atributy ČSSD.