Nebát se a nekrást, toť oblíbené motto našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka. Připomínám jej proto, že letos naše země oslaví sté výročí založení a přesto, že zde máme od listopadu 1989 demokracii, podpora politiky a politiků není valná. Rozumím tomu, že se vždy a za každého režimu najdou lidé nespokojení, životní kverulanti či notoričtí stěžovatelé. To ovšem je toliko malá menšina z těch, kteří jsou v současné době nespokojeni a tudíž vždy podpoří někoho či něco, co jim slíbí udělat konečně pořádek.