Velký neúspěch zavedených demokratických stran v letošních volbách, a to bez ohledu na to, zda hájí pravicový či levicový program, bude zajisté vyžadovat řadu analýz a hodnocení. Přesto je již dnes jasné, že s převahou vítězné politické hnutí ANO 2011, sesbíralo protestní hlasy jak zprava, tak zleva. Silně mediálně podporované hnutí se zařadilo mezi další světová hnutí označovaná „catch all party“. Jejich podstatou není programová ukotvenost, ale naopak zacílení na celou společnost s cílem prosadit zájmy svých zakladatelů a dobýt politickou moc.