Není to to, co jsme očekávali, ani to v co jsme věřili. Prohrané volby jsou vždy tématem k zamyšlení. Nicméně to zamyšlení by nemělo být pouze hledáním viníka. Naše strana dlouhodobě trpí rozhádaností, neschopností se semknout ve víře v program a potřeby občanů. V naslouchání svým členům. Hodně členů strany nešlo k volbám a troufám si říct, že někteří, doufám pouze někteří, volili jiné strany. Ti by měli by být poctiví, dokončit svoje rozpolcení a ze strany odejít.