Jakkoli je výsledek pro ČSSD tragický, představuje pro ni hlavně příležitost ke změnám. Bez nich to už očividně dál nepůjde.