Když jsem přibližně před dvěma roky vstoupila do ČSSD, brala jsem to nejen jako příležitost či možnost podílet se na správě věcí veřejných, ale také jako odpovědnost. Za historii této strany, současnou společnost i naši budoucnost. Sociální demokracie je pro mne autentickým postojem k utváření takové společnosti, která stojí na principech rovnosti, solidarity a vzájemného respektování se.