Nedávno jsem četl průzkum, který dokazoval, že se politiky účastní málo seniorů. To, že zastoupení seniorů neodpovídá jejich síle v populaci je zřejmé. Například v obcích je to pouze 5,8% zastupitelů a v krajích dokonce 5,5%. To ovšem neznamená, že neexistují politické strany, které oprávněné zájmy seniorů nehájí.