ČSSD prosadila zrušení zdravotnických poplatků, protože základním cílem je kvalitní a dostupná zdravotní péče pro všechny. Tohle může zajistit pouze veřejně garantovaný systém zdravotní péče. Proto trváme na podpoře a dalšímu rozvoji vysokého standardu českého zdravotnictví. Odmítáme zvyšování spoluúčasti pacientů a ČSSD je pojistkou proti znovuzavedení poplatků ve zdravotnictví.