Bydlení je základ pro každého jednotlivce a zejména pro každou rodinu. V současné době jsou pořizovací ceny bydlení vysoké a pro řadu osob je odpovídající bydlení nedostupné. Kromě komerčního bydlení je třeba prosadit sociální bydlení, které zde schází po deregulaci nájemného. S cenami bytů roste i nájemné a je třeba budovat přes 40 tisíc nových bytů ročně. Nová výstavba je nejen věcí státu, ale i samospráv.