Řada kritiků vytýká současné vládě, že nebyla schopna provést jakousi domnělou „velkou“ penzijní reformu. V horším případě odkazují na údajné budoucí „katastrofické scénáře“ penzijního systému, který je dle jejich názoru z demografického či fiskálního hlediska neudržitelný. Živí tak mýtus o žebrající společnosti penzistů, o které se stát nebude schopen důstojně postarat.