Proces digitalizace a přenosu dat je nesporně jednou z klíčových otázek života společnosti. Naše snaha vybudovat řečeno s jistou nadsázkou digitální dálnici má jisté limity a někdy může mít pocit, že se z hlediska rychlosti přenosu dat pohybujeme po datové silnici třetí třídy. A je tedy pochopitelné, že se hledají způsoby, jak tento stav změnit. Jednou z možností – vedle budování kabelových sítí - je uvolnit určitá kmitočtová spektra pro mobilní služby. A této problematiky se týká část zákona o elektronických komunikacích, který projednal a schválil Senát.