Jako každoročně vydává Social Watch svoji národní zprávu. Přes řadu pozitivních věcí, které se podařilo současné vládě prosadit, zůstává naše země mimo první svět zemí západní Evropy. Ukazuje se totiž, že se stále klopýtá na cestě k solidární společnosti a přes ekonomický růst, nejnižší nezaměstnanost i zvýšení reálné mzdy o 3,5%, za vyspělými zeměmi zaostáváme.