Při vstupu do Evropské unie jsme přijali také závazek společné měny vázaný na podmínku splnění potřebných kritérií. V současné době Česká republika maastrichtská kritéria např. cenové stability, stavu veřejných financí, konvergence úrokových sazeb plní. Kritérium, které momentálně neplní, je účast v mechanismu směnných kurzů (je aktuální až 2 roky před vstupem).