Evropská komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti a ve zprávě uvádí: