Kandidát ČSSD do zastupitelstva města ve svém textu rozebírá řešení hlavních problémů největšího zlínského sídliště.                                                                          

Jižní svahy vznikly v socialistické éře s hlavním záměrem vyřešit ubytovací kapacity občanů. Ze strany polidštění tohoto sídliště odvedli největší práci především jeho obyvatelé, kteří rekonstrukcí svých bytů a obnovou fasád panelových domů učinili důležitý krok, kterým řekli, že o bydlení v panelovém sídlišti mají osobní zájem a stojí o ně. Znám to z vlastní zkušenosti člověka, který na Jižních Svazích bydlí přes 30let.   

Nezříkejme se funkcí centra města Zlína, tak jak ho známe, ale udělejme něco pro to, abychom život na Jižních Svazích co nejvíce polidštili. Myslím, že dnes již nadešel čas, aby se vedení města začalo vážně a se vší odpovědností vůči obyvatelům největšího zlínského sídliště zabývat otázkou, co všechno lze zlepšit. Je potřeba, aby se Jižní Svahy vymanily ze sevření předsudků a přehlížení, které vede až k nechuti řešit cokoliv ve prospěch místních obyvatel.

Jako sociální demokraté jsme přesvědčeni, že je nutné postupně Jižním Svahům přidávat funkce města. Například podporovat rozšiřování nabídky služeb drobných podnikatelů. Přesunout, nebo vytvořit pobočky úřadů, zprvu třeba sociální odbor Magistrátu, či pobočku Úřadu práce. Toto již pochopily některé soukromé instituce, zejména banky, které vytvořily své pobočky na 1. segmentu a pozadu nezůstaly ani velké obchodní řetězce. Měli bychom společně s vedením města rozvíjet i funkce zahradního města a bydlení v zeleni. Nabídnout obyvatelům rozmanitost života na sídlišti, vypsat architektonickou soutěž na celkovou revitalizaci a polidštění sídliště Jižní svahy a nechat spolurozhodnout obyvatele, jakou formu zvolit. Kromě nastíněné vize dalšího rozvoje našeho sídliště je podle našeho názoru nutné prioritně řešit několik nejpalčivějších problémů. Jedná se o konkrétní projekty, které jsou realizovatelné během jednoho volebního období a zlínská ČSSD chce udělat maximum pro jejich naplnění.  

Jižní Svahy se dnes staly i sídlištěm plným osobních automobilů svých obyvatel. Sice je velmi dobře vyřešena návaznost a dostupnost veřejné dopravy. Parkování je však dlouhodobý problém. Je opravdu nutné rozšířit parkovací místa např. formou podzemních či polyfunkčních parkovišť.  Také je potřeba konečně strhnout betonové torzo a s využitím evropských dotací připravit smysluplný projekt na další využití prostoru. Do debaty o budoucnosti této stěžejní rozvojové plochy musí být vtažení i obyvatele největšího zlínského sídliště. Považujeme za povinnost důsledně se starat o stav chodníků, zejména těch, po kterých se dá projít jen za sucha. Chceme také prosadit projekt na výstavbu cyklostezky propojující Jižní Svahy s centrem města.

Jindřich Talpa, kandidát ČSSD do zastupitelstva města Zlína