Vítáme přijetí pokynů Evropskou radou pro jednání o Brexitu. Rada plně zohlednila hlavní politický přístup Parlamentu, který byl vyjádřen v dubnovém usnesení. Prvotní prioritou pro jednání bude zajištění a zaručení statutu a práv občanů Evropské unie i Spojeného království a jejich rodinných příslušníků.