Také tak lze pojmenovat 29. březen, kdy Velká Británie zahájila proces vystoupení z EU, tento den bude patřit mezi milníky evropské historie. Evropskou unii opouští země, která, jak řekl Winston Churchill, byla jednou z iniciátorek vzniku evropské integrace. On sám své záměry pro podporu evropské spolupráce zformuloval a prezentoval v roce 1946 před studenty na curyšské univerzitě.