V současné době probíhá v Poslanecké sněmovně debata o navýšení podílu z DPH městům a obcím, což jim v konečném důsledku přinese více finančních prostředků, za které mohou pro své občany poskytnout více veřejných služeb. Abychom však byli spravedliví, musíme jedním dechem dodat, že o klasické navýšení takzvaného rozpočtového určení daní vlastně nejde, a že se spíše jedná jen o návrat v předešlý stav. Přesněji do konce roku 2010, kdy bývalá liberální vláda obcím jednostranně jejich podíl na DPH snížila, čímž je připravila za uplynulých sedm let o miliardy korun. Nárok obcí je tak trochu oprávněný a spravedlivý, což mnozí poslanci cítí, a podpora návrhu se tudíž očekává napříč politickým spektrem. A jak to tak u úspěchů bývá, má na rozdíl od neúspěchů mnoho „tatínků“, ač otcovství by mělo právem patřit sociální demokracii.