„Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.“ To jsou slova T. G. Masaryka, jednoho ze zakladatelů našeho moderního státu. V Masarykově pojetí, je hlavní úlohou státu ochrana a rozkvět toho národa, který si stát za tímto účelem vybojoval a zřídil.