Klub starostů a primátorů zvolených za ČSSD se dlouhodobě zabývá návrhem zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení, který má dne 8. března projednávat vláda. Verze předložená vládě ke schválení v únoru 2017 má v obecných rysech podporu Klubu, neboť je výsledkem kompromisního vyjednávání mezi předkladateli a komunálními svazy s celostátní působností.