V souvislosti s návrhem zavést opět progresivní zdanění, se ČSSD dostala pod palbu kritiky ze všech možných stran. Objevují se nejrůznější informace, většina z nich ale nemá s realitou příliš společného. Bohužel velmi málo zaznívají hlasy těch, kterým náš návrh prospívá nejvíce: 90 % zaměstnancům v České republice, tedy přibližně 4 miliónům lidí. Pojďme si v tom tedy udělat trochu pořádek a odpovědět na všechny klíčové otázky.