Proč jít do politiky? Dle mého názoru najdeme odpověď ve vzdělání. Vzdělaný člověk má rozhled a nějaké povědomí o daných tématech. Takový člověk má své názory a umí si je patřičně obhájit. Určitě všichni víme, že schopnost správně a věcně argumentovat, se v politice velice cení.