Pan náměstek ministra obrany D.Koštoval, pod kterého spadají armádní akvizice správně uvedl, že modernizace zbrojních systémů nepočká. S tím lze souhlasit, ovšem při několika předpokladech. Tím prvním je soulad těchto armádních akvizic se schválenou Koncepcí výstavby AČR a s technickými požadavky armády. Protože to nejdůležitější je, zda a jak se zvýší schopnosti obranyschopnosti naší země. A tady nejsem přesvědčen, že změny priorit akvizic, které se dějí „za pochodu“, nesoulad s dříve schválenou koncepcí či neinformování Výboru pro obranu, odpovídají tomuto předpokladu.