Senát ve středu 18. ledna vrátil Poslanecké sněmovně novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, která upravuje pravidla pro všechny čtyři české národní parky. Dolní komora, která se na plénu, ve výborech, během kulatých stolů a na dalších formálních i neformálních jednáních zabývala normou více než rok, poslala na sklonku loňského roku do Senátu kompromisní znění návrhu zákona ústavní většinou 121 hlasů. Senát jej po zhruba dvoudenním projednávání ve výborech a na plénu nejtěsnější možnou většinou pozměnil do těžko přijatelné podoby.