Ve čtvrtek 12. ledna 2017 uspořádalo KVV ČSSD Praha a platforma Zvonečník výpravu zaměřenou na přiblížení ochrany pražských labutí. Velký význam přikládáme lepšímu zabezpečení mostů před kolizemi s ptáky, ale také regulaci lodní dopravy a osvětě k vhodnému přikrmování v zimě.