Dopady globálních změn světových trendů představují dle národohospodáře prof. RNDr. Bohuslava Sekerky, CSc pro městské aglomerace nutnost rozvinout svůj růstový potenciál pomocí nových metod a postupů. Města jsou nucena hledat nové způsoby, jak pomocí omezených zdrojů stimulovat reprodukci na svém území. Mnoho autorů hlásá udržitelný rozvoj.