1. 7. 2016 vešla v účinnost novela zákona o vojácích z povolání. Již při jejím projednávání jsem kritizoval některá ustanovení zákona za jejich nejednoznačnost, ale zejména jsem poukazoval na skutečnost, že nejsou splněny všechny cíle tehdy navrhované novely. Cílem dnes předkládané novely je upřesnění právní úpravy některých ustanovení. S těmito upřesněními souhlasím, ale v návrhu postrádám i řešení dalších, podle mne velmi významných problémů. Uvedu tři.