Vzhledem k častým dotazům a nejasnostem ohledně nového tzv. protikuřáckého zákona níže uvádíme přehled nejčastějších dotazů s odpověďmi na ně.