Problém stavebnictví, ať veřejného či soukromého v České republice spočívá na několika negativních jevech, jednak souvisejících obecně se stavební a zadávací legislativou a jednak v chování subjektů výstavby. K tomu, aby bylo co řešit, je třeba si vyjasnit právní zázemí stavebnictví, veřejného zadávání v ČR a podmínky, které nám ukládají další zákony, které s touto problematikou souvisejí. Upozorňuji zejména na zásady veřejného zadávání, které ovlivňují chování států a účastníků veřejného zadávání i výstavby, neboť jde o zásadu hospodárnosti.