Dvanáctého října proběhlo v již tradičních prostorách Apollónova sálu Lannovy vily v Praze-Bubenči představení dvou zásadních memoárových knih o životě předních osobností meziválečného i poválečného Československa.