Pracovní skupina pro zemědělské trhy evropskému komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova Philu Hoganovi předložila svá doporučení týkající se zemědělců v rámci potravinového řetězce.