Je dobře, sociální demokracie bude mít i nadále velký vliv v Asociaci krajů. Jedině tak může realizovat program, s nímž jsme šli do voleb a který preferoval udržení současného socioekonomického standardu obyvatel, kladl důraz na investice do školství, zdravotnictví, dopravy a do posílení bezpečnosti.