Upřímně řečeno, nejsem si jistý, zda se jedná o vědomou bagatelizaci, nebo důsledek základních neznalostí ministra dopravy v této problematice. Ať je ale ten důvod jakýkoliv, problém s nezaknihovanými akciemi Český drah je skutečný, stejně jako je skutečná hrozba, že národní dopravce bude vyřazen z tendrů na provoz liberalizovaných železničních tratí.