Když jsem v listopadu 1989 spolu obnovoval činnost ČSSD, netušil jsem, jak silně zasáhne do mého profesního i rodinného života. Již v průběhu sametové revoluce, kde představitel politické strany byl spíše zátěží tehdejší revoluční doby, jsem si uvědomil, že bez silné levicové demokratické strany bude ohrožena svoboda, solidarita i podstata demokracie. Čas ukázal a stále ukazuje, že tomu tak je. A to i tehdy, kdy se časem mění političtí soupeři. Přesto podstata politického sporu tu stále existuje. A tím je budoucnost země, v níž se politická a společenská demokracie spojují se sociální spravedlností a spoluúčastí na veřejném dění.