Je to deset let, kdy se pod střechu České národní banky sloučily - do té doby úzce spolupracující, nicméně odděleně působící - dohledy nad celým finančním trhem v České republice. Tehdy šlo především o Úřad pro dohled nad družstevními záložnami, dohled nad finančním trhem z bývalé Komise pro cenné papíry a Odbor státního dohledu nad pojišťovnami a penzijními fondy pod Ministerstvem financí.