Jaké zaměstnanecké benefity přežijí následující dekádu? „Fungují“ na Vás spíše stravenky, nebo spíše služební telefon, či týden dovolené navíc? Či je pro Vás prioritní možnost vzdělávání, zlepšení jazykové výbavy. I o tom byla odborná konference „Podpora zaměstnaneckých benefitů“, která se konala 14. listopadu 2016 pod záštitou Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR.