Nemám potřebu být servilní. Na mě, kdyby někdo zatlačil nebo mi říkal, že musím něco dělat, tak jsem taková povaha, že bych se vztekl. Dokonce i v minulosti se mi stávalo, když jsem ještě nebyl v ministerské funkci, že za mnou přišel představitel nějaké mocnosti a položil přede mě, co máme dělat za a, za b, za c… Skoro jsem s ním vyrazil dveře. Nejsem dneska v pozici někoho, kdo musí přijímat něčí příkazy nebo se před někým hrbit.