Dlouhodobě a nejen na půdě poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se diskutuje o posilování kontrolní funkce garančních výborů. A s ohledem na zhoršenou bezpečnostní situaci, snahou současné koalice postupně navyšovat výdaje na obranu na 1,4% hrubého domácího produktu v roce 2020 i potřeba modernizovat Armádu ČR či zvyšovat početní stav profesionálních vojáků, je nutností zvýšit kontrolu výdajů rozpočtové kapitoly 307 – Ministerstvo obrany.