Projednávaná novela zákona o obchodních korporacích, která zajišťovala zastoupení zaměstnanců v řídících orgánech obchodních společností, byla schválena a to navzdory pravicovým poslancům a poslancům hnutí ANO 2011. Ukazuje se totiž, že jsou to kolegové z ANO 2011, kteří navrhli zákon zamítnout, kterým leží povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách v žaludku. Zřejmě proto, že hájí spíše zájmy AGROFERTU, než aby umožnili zástupcům zaměstnanců podílet se na řízení a kontrole firem, ve kterých pracují.